FORTRYDELSESFORMULAR

 

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:
Porcelinge.dk
Staby Kirkevej 17
6990 Ulfborg
inge@porcelinge.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med
min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

– Bestilt den                           ______________________________________________________

– Ordrenummer                    ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)                 ______________________________________________________

– Bestillers adresse              ______________________________________________________

– Bestillers underskrift      ______________________________________________________